Hvorfor varmepumpe?

En varmepumpe er et apparat som udnytter energien i kolde omgivelser udenfor huset til at varme selve boligen op. På en måde kan man sige at den stjæler varme udenfor til at varme indenfor, på den måde at det bliver koldere udenfor og varme indenfor.

Alm luft med en temperatur over -273,15 grader celsius, også kaldet det absolutte nulpunkt, har varme energi. Det udnytter varmepumpen. Ved at varme et kølemiddel op i udeluften og sætte dette under tryk, får man temperaturer som er høje nok til at varme boligen op.

En varmepumpe skal tilføres elektrisk energi for at fungerer, til gengæld producerer den rundt regnet tre gange så meget energi som den selv bruger. En tommelfingerregel er at man ved et forbrug på 1kr energi til varmepumpen får varmeenergi for 3 kr. Dersom den energi vi tilføres kommer fra vedvarende energikilder, vil varmepumpen være 100% miljøvenlig. En varmepumpe er en meget effektiv udnyttelse af energien og bidrager derfor stærkt til energieffektivisering af boligen.

Der er i en opdeling af varmepumper i to typer, en vandbaseret varmepumpe som udnytter temperatur i jorden eller i en sø til at varme en væske op som cirkulerer i rør. Den anden type er luftbaseret og bruger udeluften til at varme huset ved hjælp af et indre og ydere rørsystem.

Sådan fungerer en varmepumpe:

En varmepumpe består af et kølemiddel som bliver pumpet rundt i et lukket rørsystem, samt fire andre centrale dele: Fordampe, kompressor, kondensator og reduktionsventil.

Hvad sker der:

  1. Luft udefra med lav temperatur bliver sendt ind til en fordamper.
  2. Luften udefra varmer kølemiddel op så dette fordamper, går fra væske til gas.
  3. Kompressoren trykker kølemidler som nu er i gasform sammen så det bliver varmt
  4. Kølemiddel går videre til kondensator hvor varmen bliver optaget. Kondensatoren afgiver varmen til omgivelserne. Når kølemidlet har afgivet sin varme kondenserer den og bliver til væske igen.
  5. Når kølemidlet er blevet til væske igen, går det gennem en reduktionsventil og trykket sænkes på væsken. Med lavt tryk fås et lavt kogepunkt.
  6. Derefter går væsken, som nu har en lav temperatur tilbage til hvor vi startede, ved fordamperen.

Hvorfor fungerer varmepumpen:

For at forklare princippet hvorfor en varmepumpe fungerer kan vi bruge enkle fysiske love som: tryk-temperatur love, kogepunktsloven og væske gas loven.

  • Når trykket øges i en gas, øges temperatur i gassen, bliver trykket lavere synker temperaturen på gassen.
  • Når tryk øges, øges kogepunktet i et stof, Bliver trykket lavere synker kogepunktet.
  • Når væske fordamper kræves det varme udefra. Ved fordampning af et stof bliver omgivelserne med andre ord afkølet (omgivelser giver varme fra sig)

Positive sider ved en varmepumpe:

Man kan sige at ved traditionel fyring sløser man med både varme og fyringsudgifter. Ved en varmepumpe kan det være lettere at bidrage til energieffektivitet ved at holde en temperatur på f.eks. 21 grader, uden at fryse. Når huset er tom kan man regulere temperaturen til et laverer niveau gennem en fjernkontrol så man slipper for at fyre for fuglene, som det hedder. En anden ting er at varmepumpen også reducerer husstøv gennem et støv og mikrofilter så du får et bedre indeklima. Den største udgift ved en varmepumpe er selve installationen. Med høje energipriser vil du i løbet af nogen tid spare in udgifterne gennem laverer udgifter til opvarmning.

Kilde: ungenergi.no